• Opšte informacije

Poštovani kandidati,
Fly Fly Academy je centar koji radi pod striktnim pravilima i procedurama Direktorata Civilnog Vazduhoplovstva i drži se najviših standarda kvaliteta koje propisuje Evropska asocijacija.
Kako bi obezbedili najviši nivo kvaliteta obučenih kadrova, Fly Fly Academy je uveo standarde koji se moraju ispuniti i zadovoljiti kako bi kandidat stekao pravo upisa.
Za svaku vrstu obuke, obaveze i kriterijumi su različiti, a možete ih videti na strani upisa za konretnu obuku. Zajednički uslov za sve tipove obuka je ulazni test iz Engleskog jezika, kao osnovnog jezika komunikacije u avio i turističkoj industiji.
Ulazni test iz Engleskog jezika je eliminacioni, što znači da kandidati koji ne prođu nisu ostvarili pravo upisa bilo koje obuke.
Prijavljivanje za prijemni test se vrši u prostorijama centra za obuku u Yu Biznis Centru , Bulevar Mihaila Pupina 10v /110, radnim danima od 9 do 17 časova.

Prilikom prijavljivanja za bilo koji kurs potrebno je imati sa sobom:

  • Kopiju lične karte

  • Kopiju Diplome o završenoj srednjoj školi/fakultetu

  • Dokaz o uplati administrativnih troškova polaganja prijemnog ispita u iznosu od 3.000 din. (Uplata na račun 160-380506-54 , u korist Fly Fly Academy d.o.o. , svrha uplate "Prijemni ispit").

Upis je u toku...
Po uspešno položenom prijemnom testu, kandidat ostvaruje pravo da dalje aplicira za upis na jednu od obuka koje vrši Fly Fly Academy.

*Napomena:

  • Kandidat koji je uspešno položio prijemi test , da bi se upisao na konkretnu obuku mora zadovoljavati određene uslove koji su propisani za tu obuku.

  • Kandidat koji prvi put ne položi prijemni ispit, ima pravo da polaže drugi put.

Za više informacija pozovite pozovite call centar na 011/785 89 77