Poštovani studenti,

Za informacije vezane za termin polaganja prijemnog ispita ili početak obuke, pozovite 011/785-89-77.
Za informacije o polaganju ispita u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva RS kliknite ovde
Za informacije o lekarskom pregledu kliknite ovde
Za informacije o smeštaju kliknite ovde
  • Polaganje u DCV-u

Polaganje ispita za dobijanje dozvole za obavljanje poslova kabinskog osoblja vrši se u Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije.
Polaganje ispita se odvija svake četvrte nedelje u mesecu. Prijavljivanje ispita vrši se do 10. u mesecu za mesec polaganja.
Za polaganje ispita potrebno je uplatiti takse:
Republičku administrativnu taksu
Svrha: RAT
Primalac: Budžet RS
Iznos: 800,00
Žiro račun: 840-742221843-57
Poziv na broj: 50016
Uplatnica za Direktorat civilnog vazduhoplovstva
Svrha: Polaganje teorijskih ispita
Primalac: Direktorat civilnog vazduhoplovstva RS
Iznos: 14.000,00
Žiro račun: 330-4011571-69

Poziv na broj: VI-PEL-8/1.1