Fly Fly Academy bavi se obrazovanjem kadrova iz različitih oblasti avio i turističke industrije. Centar je počeo sa radom u februaru 2013. godine kao jedini privatni obrazovni centar za obuku kabinskog osoblja u regionu sa licencom Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije. Od 2016. godine u svoju obrazovnu delatnost uvrstila je i obuku za AvioTravel agenta, kao i obuku vezanu za transport opasnih materija u civilnom vazduhoplovstvu (Dangerous goods regulations).
Sedište Fly Fly Academy se nalazi u centru Beograda, u Knez Mihailovoj ulici br. 4. a prostorije u ulici Omladinskih brigada 33 a na Novom Beogradu.
Politika Fly Fly Academy centra za obuku zasniva se na kvalitetnom obrazovanju stručnih kadrova koji mogu odgovoriti rastućoj potražnji globalne avio i turističke industrije za stručnim kadrovima.
Trenutna namera je zadovoljenje domaćeg tržišta, ali očekujemo proširenje delatnosti na saradnju sa drugim državama i stranim avio kompanijama, članicama međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo (ICAO).