Fly Fly Academy se nalazi u Omladinskih brigada 33a na Novom Beogradu
Tel: 011 / 785 89 77
email: office@flyflyacademy.com 

Radno vreme (za stranke): Radnim danima: 09h – 17h

                                                                                                     FLY FLY TRAVEL - World Travel Center