Fly Fly Academy
Fly Fly Academy

Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Akademija Fly Fly Academy
Fly Fly Academy - PPL - Private Pilots Licence

Fly Fly Academy u saradnji sa Prince Aviation školskim centrom započinje saradnju za treninge PPL (Private Pilots Licence) i ATPL (Airline Transport Pilots Licence).

Uslovi za upis:
  • Donja starosna granica 17 god.,
  • Lekarsko uverenje izdato od strane Air Serbia Vazduhoplovno-medicinskog centra ili VMA (Klasa 2),
  • Znanje engleskog jezika (AEROs Level 4).

Dužina trajanja kursa i način izvođenja nastave:
  • Teorijski deo obuke traje 6 nedelja(6 školskih časova, sem vikendom), posle čega se kandidat upućuje na praktičnu nastavu na aerodrom Ečka u Zrenjaninu,
  • Do dobijanja PPL dozvole potrebno je da kandidat izleti 46h i 1.5h završnog ispita,
  • Prvih 20h obavezno je da se leti iz Zrenjanina (Aerodrom Ečka), a ostatak po želji (Ečka ili Surčin).


PPL - Private Pilots Licence

Spisak predmeta:

Vazduhoplovni propisi  
Opšte znanje o vazduhoplovima Konstrukcija aviona,
Pogonske grupe aviona,
Sistemi aviona,
Električni i elektronski sistemi,
Instrumenti aviona
Performanse leta i planiranje Mase i balans,
Performanse,
Planiranje i praćenje leta
Ljudske mogućnosti i ograničenja  
Meteorologija  
Operativne procedure  
Teorija leta  
Komunikacije  
Engleski jezik sa upotrebom vazd. izraza na engleskom jeziku  

PPL


Fly Fly Academy

1003

Fly Fly Academy - Postani pilot
Fly Fly App Fly Fly Travel Fly and travel Inflight Magazine Fly Fly Academy
Saobraćajni fakultet Aero Ses Prince Aviation Direktorat civilnog vazduhoplovstva
  MECCTI Top Job