Fly Fly Academy
Fly Fly Academy

Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje aviona
Fly Fly Akademija Fly Fly Academy
Fly Fly Academy - Obuka za kabinsko osoblje

Diploma kabinskog osoblja FLY FLY Akademije predstavljaće validnu potvrdu znanja, veština, vrednosti i iskustva stečenih tokom obuke .Svakome ko poseduje ovakvu diplomu, prilikom apliciranja za posao, obezbediće znatnu prednost u odnosu na ostale kandidate.


Diploma Kabinskog osoblja odobrena je od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije a uskladjena je sa ratifikovanim medjunarodnim ugovorima i po evropskim standardima.

Uslovi za upis polaznika:
 • Završena srednja škola,
 • Donja starosna granica - 18 godina,
 • Osnovne plivačke sposobnosti,
 • Znanje engleskog jezika -provera znanja na prijemnom ispitu

 • ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA JE ELIMINATORNI USLOV ZA UPIS NA OBUKU KABINSKOG OSOBLJA

  Dužina trajanja kursa:
  Predvidjeno trajanje nastave je šest nedelja i odvijaće se svakodnevno, osim vikendom. Nastava se sastoji iz teorijske i praktične obuke i održavaće se prema unapred utvrdjenom rasporedu.

  Spisak predmeta:
 • Osnove vazduhoplovstva
 • Komunikacija
 • Ljudski faktor u vazduhoplovstvu
 • Postupanje sa putnicima i poslovi nadzora putničke kabine
 • Vazduhoplovna medicina i prva pomoć
 • Opasan teret
 • Osnove obezbeđivanja u vazduhoplovstvu
 • Zaštita od požara i dima
 • Osnove preživljavanja

 • Način izvođenja nastave:
 • Teorijska obuka se izvodi u učionici (maksimum 16 polaznika).
 • Praktična nastava će se obavljati na simulatorima koji su za to predvidjeni a koji simuliraju realne životne situacije.

 • Rezultat kursa:
  Po završetku kursa polaznici će dobiti glavni sertifikat/diplomu za Kabinsko osoblje (Certificate/Diploma for Cabin Crew).

  Sa diplomom uspešno završene obuke, kandidati stiču pravo da polažu ispit pred Direktoratom civilnog vazduhoplvstva Republike Srbije za sticanje dozvole za obavljanje poslova kabinskog osoblja.
  Proces upisa:
 • Polaganje testa iz engleskog jezika ( Prijemni ispit)
 • Popunjavanje prijave za obuku za kabinsko osoblje ( prijava se uzima na info pultu centra ili skida sa sajta i zatim štampa i popunjava
 • Uverenje o uplati školarine

 • USPEŠNA KARIJERA - INTERVJU

  Jovana Dašković
  Polaznik obuke za
  kabinsko osoblje
  Po dobijanju posla u avio kompaniji, preskočila sam baznu obuku i utoliko bila u prednosti u odnosu na druge kandidate...

  Marija Čeketić
  Polaznik obuke za
  kabinsko osoblje
  Definitivno nisam mogla da pretpostavim da će mi prilika da se zaposlim doći tako brzo!
  Fly Fly Academy

  Fly Fly Travel

  Fly Fly Academy

  NBA Taxi
  Fly Fly App Fly Fly Travel Fly and travel Inflight Magazine Fly Fly Academy
  Saobraćajni fakultet Aero Ses Prince Aviation Direktorat civilnog vazduhoplovstva
    MECCTI Top Job