Sa sve većim širenjem vazdušnog saobraćaja, kako putničkog tako i kargo, došlo je do porasta kontrole propisa koji regulišu bezbednost u civilnoj avijaciji. Poseban akcenat je stavljen na opasne materije, čiji transport mora biti uskladjen sa ICAO-IATA propisima.

Fly Fly Academy je u svoje obuke uvrstila i obuku DGR koja je sertifikovana od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva RS, koja za cilj ima stručno osposobljavanje za:

  • Kategoriju 1

  • Kategoriju 3

  • Kategoriju 6

  • Kategoriju 8

prevoza opasnog tereta u vazdušnom saobraćaju.

Uslovi za upis:

  1. Završena srednja škola (IV stepen),

  2. Donja starosna granica - 18 godina,

  3. Znanje engleskog jezika - provera znanja na prijemnom ispitu

ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA JE ELIMINACIONI USLOV ZA UPIS NA OBUKU

Dužina trajanja obuke:

Obuka se sastoji iz dva nivoa. Prvi nivo – Osnovni kurs, Drugi nivo – Kurs osveženja znanja,u zavisnosti od kategorije zavisi i period obuke.

Način izvodjenja nastave:

Nastava se izvodi u učionici.

Rezultat obuke:

Nakon završene obuke, kandidat dobija sertifikat Fly Fly Academy, kao i potvrdu o obučenosti Direktorata civilnog vazduhoplovstva RS.

Proces upisa:

  • Popunjavanje prijave  ( prijava se uzima na info pultu centra ili skida sa sajta i zatim štampa i popunjava)

  • Uverenje o uplati školarine