Zbog sve većeg interesovanja mladih za rad u oblasti turizma, Fly Fly Academy je pripremila obuku za AvioTravel agenta.

Kandidati će na obuci biti upoznati sa osnovama turizma, prodajom avio karata i aranžmana, radom turističkih agencija, rezervacionim sistemima i ostalim stvarima koji čine svakodnevni posao AvioTravel agenta.

U saradnji sa kompanijom Galilieo Adriatic (globalni rezervacioni sistem), Fly Fly Academy obezbeđuje stručne kurseve za obuku za rad sa sistemom Galileo i njegovim pojedinim alatima, koji su neophodni za svakoga ko želi da svoju karijeru gradi u ovom segmentu avio industrije.

Kako bi našim polaznicima omogućili da što bolje savladaju materiju organizovali smo i praksu u poslovnicama Fly Fly Travel-a, gde će stečeno znanje na obuci direktno primeniti u poslu.

Svi polaznici koji uspešno završe obuku ulaze u našu bazu kandidata kojoj Fly Fly Travel i ostale turističke agencije imaju pristup prilikom zapošljavanja novih kadrova.

Uslovi za upis polaznika:

 • Minimum 18 godina starosti,

 • Završena srednja škola (IV stepen),

 • Dobro poznavanje rada na kompjuteru,

 • Znanje engleskog jezika (nivo B1) – provera znanja na prijemnom ispitu.

ZNANJE ENGLESKOG JEZIKA JE ELIMINATORNI USLOV ZA UPIS NA OBUKU AVIO AGENTA.

Obuka – sastoji se od:

 • Teorijskog dela koji se održava u našim prostorijama

 • Praktičnog dela koji obuhvata obuku na Galileo rezervacionom sistemu

 • Prakse koja se izvodi u poslovnicama Fly Fly Travel-a

Rezultat obuke

Po uspešnom završetku obuke svi kandiati dobijaju:

 • Fly Fly Academy Sertificate

Proces upisa:

 • Polaganje testa iz engleskog jezika ( Prijemni ispit)

 • Popunjavanje prijave za obuku ( prijava se uzima na info pultu centra ili skida sa sajta i zatim štampa i popunjava)

 • Uverenje o uplati školarine